Alicemerry
Listen to the other side 

Wat de zielen mij allemaal doorgaven over de huidige situatie en wat mijn eigen visie en ingeving hierover is, over de situatie, van wat er nu op dit moment speelt. Bekijk de video maar... 

Dit video is van 7 september 2020...

 

Onze zielen kennen wat liefde is, alleen de ego zit ons vaak in de weg. Dat maakt de ziel ziek en negatief.  Zowel lichamelijk, als geestelijk. 

Liefde, stroomt alles en maakt een ziel gelukkig en vredig. Delen zorgt voor geluk in jezelf en anderen.  Zo kunnen anderen ook jou van dienst zijn. 

Dienstbaarheid, dat is werkelijk de sleutel tot alles. Dienstbaarheid. zonder eigen belang. Daar hoort geld niet bij. Dat is gebaseerd op macht en eigenbelang. Zolang er geld bestaat, is er geen balans en zal er chaos bestaan...

Wij zijn zo verbonden aan elkaar.  

Dat is wat de het universum ermee bedoeld, dat wij bedoeld zijn, om voor de aarde te zorgen, in plaats van het te verwoesten. Geld maakt macht, afhankelijke van elkaar en maakt veel kapot. Dat is al eeuwen bekend. Geld bestaat uit energie en dat energie veroorzaakt verdeeldheid, gescheiden van elkaar te zijn. Ooit heeft er iemand gekozen voor macht en heeft een middel ontdekt, dat is geld en goud.  Dit middel is bedoeld, om elkaar te onderdrukken en afhankelijk te maken, voor eigen winstbelang. Dit heeft niets te maken, voor waarvoor wij werkelijk zijn geboren. 

 Vanaf onze geboorte hebben wij recht op een bestaan op aarde. Dan bedoel ik heel de aarde, want de aarde is van ons allemaal. Wij hebben recht om zonder iets te betalen, te reizen, onderdak en voedsel te krijgen. Dat is wat het universum mij heeft medegedeeld. Wij hebben het recht om zelf onze zielsmissie af te maken, in onze eigen tempo, want onze ziel kent geen tijd. Tijd is alleen gemaakt, om ons naar een bepaalde richting te sturen, wat niet goed is voor onze eigen ziel en ritme. Onze hartritme. Wij zijn geen robotten, wij zijn veel meer. Wij zijn het oneindigheid zelf. Wij kennen geen grenzen of beperkingen. Die worden door anderen opgelegd. ( o.a. de regeringen en andere instanties, die onze groei en ontwikkeling vertragen ). We krijgen niet de mogelijkheid om zelf te voelen wat goed voor ons is. En voor de mensen die wel die vrijheid kennen, die gebruiken hun gevoel niet, vanwege het overvloedige geld, die ze voor zichzelf hebben en niet delen willen. Geld is namelijk energie. Dat energie zorgt voor individualiteit, zodat we afgescheiden van elkaar zijn en dat is niet onze werkelijke zielendoel. Wij zijn niet afgescheiden van elkaar, wij kunnen alleen onze zielsmissie afmaken, wanneer het geld niet meer nodig is. Anders blijven we steeds weer reïncarneren, om het alsnog het af te maken en dan krijg je overbevolking. Kijk maar naar de tweede wereldoorlog. Er waren zoveel jongeren voor niets gestorven, die jongeren, moeten weer opnieuw gereïncarneerd worden, om alsnog hun zielsmissie af te maken. Na de oorlog kwam er ook een golf met kinderen, die geboren werden. Wat nou voor vergrijzing van de bevolking zorgt. Wij maken het onszelf moeilijk, het kan gemakkelijker en eenvoudiger. Niets hoeft geld te kosten namelijk, dat is gewoon gedacht door personen met een verkeerde intentie. Het zou sneller kunnen, als we zonder geld samen kunnen leven en dienstbaar naar elkaar te leven. 

Dit video is van 7 september 2020, dit was een voorspelling, over januari 2021...

Wij zijn hier vanwege onze natuurlijke gave, daar valt dienstbaarheid onder, voor mensen ( zielen ), planten en dieren.  Het zorgen voor de aarde, voor alles wat leeft en niet het te vernielen. Door deze vernielingen, ontstaat er nu op dit moment, verdeeldheid onder elkaar. Verdeeldheid vanwege geld, macht en afgunst van elkaar. Het tegen gaan van onze natuurwet, de weerstand. De ego, die we willen vasthouden. Continue in herhaling. Elke keer weer opnieuw geboren worden, om de gevolgen zelf te ervaren, van de daden, die de ziel in het het andere leven heeft verricht. Comes around, goes around. Visuele cirkel. Oorzaak en gevolg.  

Er wordt gesproken over oorzaak en gevolg.  

Dit is niet onze les en levensdoel. Onze werkelijke levensdoel is, om voor elkaar en voor de aarde te zorgen, dat is onze levensdoel. Liefde geven en ontvangen. In balans zijn met jezelf en anderen. Onze eigen zielsmissie afmaken.

Wij hebben allemaal recht op een bestaan op aarde. Recht om onze zielsmissie in een leven af te maken. In plaats van afgeremd te worden, door o.a. de Media, de regering, de zorgverzekeraars, de banken en alle andere machthebbers...Zij zorgen ervoor, dat zielen die samen een missie hebben, afgeremd worden. Dat is hun doel. Dat is de een van de reden, waarom we steeds opnieuw geboren worden, om onze zielsmissie af te maken. 

Wij bestaan uit energie en hoe wij dit willen gebruiken, dat is onze vrije wil. Door die vrije wil, kennen wij oorzaak en gevolg, van elk besluit die wij maken. Er zijn zelfs vele gezegden hiervan gemaakt, bijvoorbeeld, wie goed doet, goed ontmoet. Gebaseerd op positieve liefdes energie, een helende energie, die we allen bezitten. 

Wij leven langer door dienstbaarheid en liefde. Liefde heelt iedere ziel.   

Wij zijn hier niet alleen voor onszelf, maar voor elkaar. Dit heeft niets met geloof te maken, het is menselijk en liefdevol. Wat in iedere ziel bestaat.   


 
E-mailen
Map