Alicemerry
Listen to the other side 

Frequenties 

Onze energie reageert op frequenties. Dit is onder andere via geluidgolven, kleuren, getallen, geluiden van dieren, het waarnemen van dieren/mensen/geluiden van buitenaf, letters en symbolen. 


Een voorbeeld daarvan is te vinden in de natuur. Vlinders komen op de frequentie van kleuren af. Als ik bijvoorbeeld een bloemenjurk aan heb, komen de vlinders op mij af. 

Dieren houden van muziek vooral, als je zelf gaat zingen. Het waarnemen van dieren, geeft ons een bepaalde gevoel en het horen van dieren, is goed voor onze chakra's. Natuur is van belang voor onze welzijn.
Geluidgolven

Een bepaalde muziek trekt je aan, omdat het precies past bij de omstandigheden of gevoel, van die moment. Je bent afgestemd op je eigen gevoel, je trekt het muziek aan, die op dat moment voor jou bestemd is, die afgestemd is op jou frequentie.  

 


De frequentie kan veranderen, van moment tot moment. 

Wat je eerder zo mooi vond, is later niet meer van toepassing, omdat je frequentie is verhoogd, naar een hogere trilling. De trilling verhoogd steeds meer. 


Kleuren

Kleuren hebben weer aan andere frequentie, die de gemoedstoestand weergeven, van hoe je op dat moment voelt. Hetzelfde als met de geluidgolven, veranderd dit van moment tot moment. Trillingen verhogen naar mate je ouder wordt. Op aards niveau zeggen ze bijvoorbeeld, dat de smaak van kleur is veranderd. In werkelijkheid is de trilling verhoogd en heb je die bepaalde kleur niet meer nodig.


Getallen

Getallen hebben een andere frequentie, zij geven aan van wie je werkelijk bent, hoe je je voelt en wat op dit moment je levenspad is. 

Op aarde worden de getallen gebruikt om te rekenen, zodat je kunt functioneren in de maatschappij. In werkelijkheid zijn we op aards niveau verkeerd bezig met het gebruiken van getallen. De getallen worden op scholen bij je opgelegd. 


Een verkeerde frequentie wordt aan je opgelegd. Hierdoor bestaat de kans dat je vergeet wie je werkelijk bent en wat je eigen levensdoel is. Omdat het kind niet zelf een getal kan kiezen of het niet gewoon op zijn of haar pad komt, zal het kind zelf met mogelijke obstakels, zichzelf moeten vinden van wie het werkelijk is, zodra het de kans krijgt, om zelf een keuze in zijn of haar leven te maken. 

Het is mogelijk dat somminge in dit leven niet vinden, wat hun werkelijke levensdoel is en wie ze werkelijk zijn. Gelukkig is het universum ermee bezig je te helpen herinneren, zodat je niet verdwaald. Je krijgt in ieder leven de kans, om je levensdoel te verwezenlijken.

Huisnummers zijn ook van belang, om er bewust van te zijn of je in dat huis, met die nummer wilt gaan wonen. Als je gaat verhuizen, met een bepaalde nummer, kan het zijn dat dit je levensdoel is, op dat moment. Sommige nummers worden, door het universum naar je toegeleid. In andere gevallen is het een bewuste keuze. De omstandigheden, zullen dan precies goed zijn voor dat moment, in welke trilling je op dat moment zit...


Letters

Letters zit in je naam, de naam die door je ouders zijn gegeven. Je naam is een frequentie, van de karakter die je bent. Het kan zijn, dat in sommige gevallen, je niet prettig voelt bij die naam. Dit kun je op latere leeftijd veranderen, als je dat wenst. Dan veranderd, de frequentie in jezelf. 

Letters en namen kunnen ook op je pad komen, als je er bewust van bent. Je kunt zeggen dat het universum je iets wil vertellen, via letters, kleuren en getallen. 

Symbolen

Zelfs symbolen, in de materie, zoals zwaaiende lichten zien of ander voertuigen en producten...Zijn allemaal boodschappen en frequenties...Via alle mogelijke wegen. 

Er kan ook verkeerde symbolen aan een mens, worden doorgegeven, die met name als doel, de ander te verleiden, naar een pad, die niet bij hem of haar past, naar de verkeerde pad. Omdat ieder een vrije wil heeft, kan dit op iedere moment gewijzigd worden.

Bedrijven, maken bepaalde symbolen, om te beïnvloeden. Als je er bijvoorbeeld er naar kijkt, heeft dit invloed op je gemoedstoestand. Het is van belang om er bewust te zijn, hiervan en vooral op je intuïtie afgaan en voelen, wat het met je doet. 

Wij zijn allemaal hoog gevoelige zielen, die trillingen waarnemen en daar reageren we positief of negatief op, dat ligt eraan wat het met je doet...Elk woord die iemand uitspreekt en elk stemgeluid heef effect op iemand. Het is aan ieder zelf te beslissen, hoe er mee om te gaan. met die kennis.  
E-mailen
Map